Menu

Kortløsninger

WebGIS og digitale kort

Digitale kortløsninger er et af vore absolutte specialer. Vi har stor ekspertise i udvikling af kortløsninger til Internettet, og vi udvikler, leverer og hoster løsninger for både offentlige og private virksomheder. Vi deltager i udvikling af store og komplekse IT-løsninger til offentlig digital forvaltning, men tilbyder også avancerede kortløsninger til det private erhvervsliv.​

Individuelle kortløsninger

JO Informatik udvikler individuelle kortløsninger hurtigt og effektivt. Vi har partneraftaler med en række kortleverandører i Danmark og giver dig mulighed for at integrere dine egne eller andres data. Vi kan derfor altid levere den bedste og mest fordelagtige løsning, som opfylder netop dit behov.

Hvad kan vi?

Se her et lille udpluk af de mange kortløsninger vi har udviklet:

For Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har vi udviklet løsningen adressebrug.dk - En webløsning der via kortsøg, viser sammenhængen mellem adresser og oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), CPR og adresser i DAR.

Løsningen er i dag ejet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

For Ministeriet for by, bolig og landdistrikter udvikler vi løbende services og korttjenester til brug for deres website Danmarks adresser som publicerer de officielle adresser i Danmark. Udover at alle har adgang til at finde adresser på kort og læse nyheder om adresselovgivningen, så anvendes websitet også til at beregne og synliggøre de enkelte kommunernes kvalitet i opdateringen af nye adresser og udstille disse på opgavelister til kommunerne.

Løsningen er i dag ejet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

Til Kort og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) har vi udviklet en unik applikation til visning af historiske kort på web. Løsningen hedder Matrikelkort på Nettet. Geodatastyrelsen har fået digitaliseret og scannet over 45.000 gamle kort hvoraf de ældste er helt tilbage fra 1811. Før lå de gamle kort i Geodatastyrelsen´s arkiver hvor kun få havde adgang til dem af bevaringsmæssige årsager. Nu er de reddet for eftertiden gennem digitalisering, og kan nu ses og tilgås af alle live på internettet, vel at mærke uden at brugerne har behov for installation af særskilte programmer.

De gamle kort er ikke georefereret, men alligevel kan vi vise dem som en korttjeneste så brugeren har mulighed for at zoome og panorere i de gamle historiske kort. Matrikelkort på Nettet indeholder desuden en række avancerede værktøjer til professionel behandling af de historiske kort, som til dagligt bruges af medarbejderne i Geodatastyrelsen.

Vi har udviklet fællesoffentlige løsninger med historiske luftfotos som dækker hele Nordjylland og Midtjylland. Løsningerne bruges af både regionerne, staten og alle kommunerne i Nord- og Midtjylland.

FlyfotoArkivet anvendes professionelt i myndighedernes daglige sagsbehandling indenfor mange forskelligartede områder bl.a. indenfor:

  • Miljøundersøgelser
  • Jordforurening
  • Naturgenopretning
  • Råstofundersøgelser
  • Byudvikling
  • Vej/sti/skel
  • Kysterodering
  • Plante/dyr/fuglehabitater 
  • Arkæologiske undersøgelser

Løsningen er byggest op på OpenLayers og bliver løbende udvidet med ny funktionalitet alt efter brugernes behov.

Der lægges løbende flere og flere fotos ind i løsningerne efterhånden som de digitaliseres. Lige nu er der over 70.000 historiske fotos. 

Myndighederne har i fælleskab besluttet at også offentligheden skal have adgang til dette skatkammer af historiske fotos, så prøv selv på

I et unikt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og JO Informatik, har vi udviklet et website med luftfotos fra 1944!

Det Kongelige Bibliotek har scannet fotos og vi har derefter stedfæstet dem og udviklet softwareløsningen. LW1944 er helt unik. Det er en fantastisk luftfotoserie over Danmark – optaget af det tyske Luftwaffe (LW) i 1944. Luftfotoserien er ikke bare historisk interessant, men den er også optaget i en usædvanlig god kvalitet.

Vi har stor erfaring med udvikling af kortløsninger som fremvises via webservices på internettet. Vi er GIS specialister og har særlige kompetencer indenfor integration af geodata og kort. Vi sætter en ære i at vore løsninger har god performance og velfungerende brugergrænseflader.

JO Informatik har arbejdet med offentlige grunddata i over 10 år, og vi navigerer hjemmevant i selv komplekse infrastrukturer såsom BBR, ESR og Matriklen. Vi har udviklet systemer som leverer data til OIS og andre systemer der trækker data fra OIS. Vi har desuden solid erfaring med opbygning af webtjenester der udstiller offentlige grunddata.

Klar til næste digitaliseringsprojekt?

Lad os mødes over en kop kaffe. Det kan være begyndelsen på et stærkt samarbejde.